Játékszabályok

HETI NYEREMÉNYEK

1. Utalvány 17 000 FT értékben
2. Utalvány 10 000 FT értékben
3. Utalvány 5 000 FT értékben
4. Ingyenes szállítás
5. Ingyenes szállítás
6. Ingyenes szállítás
7. Ingyenes szállítás
8. Ingyenes szállítás
9. Ingyenes szállítás
10.  Ingyenes szállítás


A heti nyereményeket minden héten a játékkör végén hirdetjük ki (hétfő 00:00).
A nyeremények elektronikus formában, a játékos e-mail címére lesznek elküldve.

FŐDÍJAK

1.  Utalvány 55 000 FT értékben
2. Utalvány 35 000 FT értékben
3.   Utalvány 17 000 FT értékben


A fődíjakat a játék végeztével (2017.1.1.) sorsoljuk ki, akik megadták e-mail címüket.
A nyeremények elektronikus formában, a játékos e-mail címére lesznek elküldve.

A játék szervezője:

BestSports s.r.o., Vieska Bezdedov 48, Púchov, Szlovákia, azonosító szám: 45589305, a trencséni cégjegyzékben bejegyezve, betét 23090/R

A játék neve:

Monkey Game

A játék végzésének a helye:

A játék a www.monkey-sport.hu internetes oldalon keresztül zajlik (továbbiakban a „játék kiértékelési helye“).

A játék szervezője és feldolgozója:

BestSports s.r.o., Vieska Bezdedov 48, Púchov, Szlovákia, azonosító szám: 45589305, a trencséni cégjegyzékben bejegyezve, betét 23090/R

A játék időtartama:

A játék 2016.10.10-től 0:00 órától 2017.1.1-ig 23:59-ig tart.

Részvételi feltételek:

A játékban 18 év feletti személy vehet részt, aki magyarországi postacímmel rendelkezik. A résztvevők egyetértenek a személyes adatok feldolgozásával. Abban az esetben, ha 18 éven aluli személy vesz részt a játékban, szülői illetve más jogi képviselő írásos jóváhagyása szükséges.

Játékszabályok és a nyertes kihirdetése:

A játék célja minél több pont begyűjtése, amelyet a megfelelő tárgyak (ruha és banán) a majom dobozába történő behelyezésével lehet elérni. A játékot balra és jobbra nyilakkal lehet irányítani, az érintőképernyős berendezésen szintén a játék alatt lévő nyilakkal lehet irányítani.
A játék heti rendszerességgel fut, hétfő 00:00-tól vasárnap 23:59-ig.
Vasárnap 23:59-kor készül el a 10 legtöbb pontot elérő játékos rangsora, akik a próbálkozásaik után megadták a helyes e-mail címüket. Ha 2 vagy több játékos ugyanannyi pontot ér el, a jobb helyezést az kapja, amelyiknél korábban volt elmentve a játék. Minden játékos egy játék körben csak egyszer nyerhet.

A fődíjakat 2017.1.9-én hirdetjük ki véletlenszerű sorsolás alapján az összes résztvevő közül, akik megadták az e-mail címet.

Nyeremények és a nyertes kihirdetése:

A játékos által megadott e-mail címre a szervező küld egy információs e-mailt a nyereményről és csatolja a nyeremény utalványt.

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához:

A versenyzők a versenyben való részvételükkel beleegyezésüket adják a személyes adataik feldolgozásába a megadott személyes adatok teljes terjedelmében (a továbbiakban csak „adatok”) és azok bevezetését a BestSports s.r.o. (székhelye Vieska Bezdedov 48, Púchov, Szlovákia, statisztikai számjel: 45589305, bejegyezve a Trenčín-i cégjegyzékben, Sro részleg, 23090/R betét (a továbbiakban csak „társaság”)), adatbázisába, mint kezelő, és azoknak a feldolgozó általi esetleges feldolgozásába, azaz termékek és szolgáltatások felajánlására, marketingakciókról való tájékoztatásra, mint ahogyan üzleti kommunikációra elektronikus eszközökön keresztül az információs társaság szolgáltatásairól szóló 480/2004 Sb törvény és a későbbi előírások szerint, mégpedig 2 évre, adott esetben a beleegyezés visszavonásáig.
A versenyző tudomásul veszi, hogy a jogait a hatályos, személyes adatok védelméről szóló 101/2000 Sb törvény biztosítja, konkrétan a 11.. §, § 12. § és 21. § rendelkezései, főképpen hogy az adatok rendelkezésre bocsátása önkéntes, hogy a személyes adatokhoz hozzáférhet és azokat jogosult megváltoztatni, a helytelen adatokat blokkolni, azok likvidálására, stb. A jogok betartásának kétségessége esetén fordulhat a kezelőhöz vagy egyenesen a Személyi Adatvédelmi Hivatalhoz.

Személyes adatok feldolgozása: e-mail

A személyes adatokat főleg a versenyzők nyilvántartására fogják felhasználni (a továbbiakban „a verseny résztvevője“), a versenyen belül a megadásuktól a verseny eredményeinek kihirdetéséig, vagy az esetleges írásbeli visszavonásig, legtovább viszont a megadásuktól számított 2 évig. A személyes adatokat a résztvevőtől személyes üzenet vagy alkalmazás által nyerik, melyeket a verseny szervezőinek bocsát a rendelkezésre. A résztvevő személyes adatai a fenti terjedelemben a szervező elektronikus adatbázisában lesznek feldolgozva, vagy a feldolgozó által, akivel a szervező külön szerződést köt. Minden adat digitális formában kerül raktározásra.
Amennyiben a verseny résztvevője információt kér a személyes adatai feldolgozásáról, a szervező illetve a feldolgozó köteles ezt az információt felesleges késedelem nélkül megadni. A szervező, illetve feldolgozó, jogosult az információ szolgáltatásáért térítést igényelni az információ szolgáltatására vonatkozó feltétlen költségeket nem meghaladó mértékben. A verseny minden olyan résztvevője, aki tudomást szerez arról vagy úgy gondolja, hogy a szervező vagy a feldolgozó az adatok olyan feldolgozását végzi, amely ütközik a résztvevő privát és személyes életének védelmével vagy törvénybe ütköző, konkrétan ha a személyes adatok pontatlanok a feldolgozásuk célját illetően, kérheti a szervező vagy a feldolgozó magyarázatát vagy igényelheti, hogy a szervező vagy feldolgozó távolítsa el az így létrejött állapotot (blokkolás, helyrehozás, a személyes adatok pótlása vagy törlése). A verseny résztvevőjének továbbá jogában áll a jogos igényeivel a szervezőhöz vagy feldolgozóhoz fordulni, amennyiben azok a kérésének nem tesznek eleget, közvetlenül a Személyi Adatvédelmi Hivatalhoz is fordulhat.
Ezt a hozzájárulást a résztvevő írásos, elektronikus formában visszavonhatja a következő e-mail címen: ugyfelszolgalat@monkey-sports.hu
A hozzájárulás visszavonásával a résztvevő elveszti a nyeremény jogát.

A játék további feltételei:

PA játék szervezője fent tartja a jogot a játékszabályok megváltoztatására, amíg a verseny tart, a versenyt lerövidítheti, elteheti, megszakíthatja, vagy teljesen vissza is vonhatja. Az aktuális játékszabályok mindig elérhetőek a Játékszabályok hivatkozás alatt, amely egy pop-up ablakban lesz elhelyezve.
A játékban való részvételt valamint a nyereményt jogi úton nem lehet követelni sem más alternatív módon pénzbeni megtérítést sem követelhet.
A szervező fenn tartja a jogát pótolni a nyereményt más nyereménnyel az adott időszakból.
Esetleges ellenvetéseket a játék folyamatával kapcsolatban a játék ideje alatt illetve legkésőbb 3 nappal a befejezést követően elektronikus formában a szervező felé a következő címre: ugyfelszolgalat@monkey-sports.hu.
Későbbi elküldött ellenvetéseket nem veszünk figyelembe. Személyek, akik nem teljesítik a részvételi feltételeket vagy, akik ellentmondanak a feltételeknek, nem lesznek a versenybe besorolva.
A szervező fenn tartja jogát kizárni a résztvevő a versenyből az ok megadása nélkül, amennyiben a résztvevőn szabálytalanság és a csalás jeleit fedezi fel.
A szervező nem vállal felelőséget esetleges részvétbeni technikai problémára vonatkozóan. Továbbá a szervező nem vállal felelőséget az üzenetek kézbesítésében (e-mail), amelyben a játék végeredményéről értesülnek a nyertes játokosok, illetve az elektronikus formában elküldött utalványra.
A versenyből kizárt személyek a szervezők, feldolgozók és alkalmazotjai, valamint ezen személyek közeli ismerősei és mindazon együttműködő jogi és fizikai személyek, alkalmazottak, érintett személyek, akik a verseny szerevezésében részt vettek. Abban az esetben, ha a nyereményjáték győztese fent nevezett személy, a nyeremény nem kerül átadásra, hanem a verseny szervezője tulajdonába kerül.

A játék időtartama alatt a résztvevők részére telefonos tudakozót hoztunk létre 06 1 255-0340, valamint az e-mail elérhetőségünk az ugyfelszolgalat@monkey-sports.hu.

Kelt Prága, 2016.10.4.